Fasen

Fasen

Dit onderwerp is verdeeld in vier onderwerpen. Deze onderwerpen volgen op elkaar.

 

  • Temperatuur
  • Kook- en smeltpunt
  • Fasen
  • Faseovergangen